Srub N-S 48 - Dělostřelecká tvrz Skutina

Česky English Deutch

Srub N-S 48

Pěchotní srub N-S 48 s krycím názvem U stodol je umístěn asi 500 m od kóty Skutina směrem k silnici do Sněžného. Jedná se o jednostranný objekt s pravou střeleckou místností. Měl být vyzbrojen 4cm kanónem, dvojčetem těžkých kulometů, chybějící levou střeleckou místnost pak mělo zastoupit dvojče těžkých kulometů v pancéřové kopuli. Další zbraní měl být těžký kulomet v pěchotním zvonu a jako třetí pancéřový prvek ve stropě objektu byl plánován dělostřelecký pozorovací zvon pro dělostřeleckou věž v objektu N-S 50. Žádný z pancéřových prvků nebyl však na strop osazen. V září 1938 byla v objektu prozatímní posádka příslušníků 4. roty hraničářského pluku 18. Posádku mělo tvořit 19 mužů. Velitelem objektu byl poručík pěchoty Ján Kukliš. Stavba objektu byla zahájena 13.7.1938 a betonáž byla ukončena 20.7.1938. Na objekt bylo potřeba 2410 m3 betonu. Za okupace byly z objektu vytrženy střílny a většina objektu byla zatopena vodou.

V objektu je vybudována schodišťová a výtahová šachta o hloubce 36 metrů. Po 201 schodem lze nyní sestoupit na její dno do podzemí, kde je možné shlédnout cca 9 metrů vybetonované galerie a nahlédnout do vyražené chodby směrem ke srubu N-S 49.

V roce 1999 byly Klubem přátel tvrze Skutina na objektu zahájeny rekonstrukční práce. Objekt byl odvodněn, vyklizen a zrekonstruován tak, aby bylo možné jej v roce 2001 otevřít pro veřejnost jako muzeum tvrze Skutina, včetně schodišťové šachty a části podzemí.