Virtuální prohlídka - Dělostřelecká tvrz Skutina

Česky English Deutch

Prohlídka

Vítejte na dělostřelecké tvrzi Skutina v jednom z jejích dvou pěchotních srubů. Nacházíte se v pěchotním srubu s označením N-S 48 („U stodol“). Do objektu se vstupuje nouzovým východem/průlezem, který je umístěn v ochranném příkopu hlavních střílen objektu . Tento průlez je v současnosti jediným vchodem i východem z objektu, původně však byl opravdu plánován jen jako nouzový a posádka objektu v boji měla jinak používat podzemní chodby, které měly objekt spojovat s ostatními sruby tvrze včetně vchodového. Ochranný příkop (nebo také diamantový příkop) sloužil k ochraně hlavních střílen a pro odpad prázdných nábojnic od hlavních zbraní. Do příkopu ústí jeden granátový skluz, který sloužil k vyhazování granátů z objektu na nepostřelovaná místa v jeho těsné blízkosti. Vstup do vchodu je chráněn mříží a do objektu jste prošli pancéřovými dveřmi. 

Prohlídka začíná v dolním týlovém patře objektu v místnosti (1), která sloužila jako skladiště protitankové munice, tady můžete shlédnout nákresy dělostřelecké tvrze Skutina z různých pohledů, dále pak základní výkresy plánovaných tvrzí československého opevnění a letecký snímek kóty Skutina a okolí, kde byla tvrz projektována a stavěna.

Protější dveře vedou do místnosti (2), kde byla plánována filtrovna vzduchu pro tento objekt. Nyní je tam zázemí a pokladna muzea.

Prohlídka bude pokračovat vlevo od vchodových dveří, tudy projdete do místnosti (3), kde se za přepážkou nacházelo soudkové WC  (4) a zbytek místnosti sloužil jako umývárna. Pod stropem měla být umístěna 100litrová nádrž na vodu. Ve zdi tu najdete střílnu, kterou bylo možné postřelovat prostor mezi mříží a pancéřovými dveřmi do objektu. Za dveřmi v místnosti se nachází další malá místnost (5), kde měl být sklad osvětlovacích raket.

Prohlídka pokračuje chodbou kolem skladu munice a granátů (6), který rovněž slouží jako technické zázemí, dále je možné nahlédnout do místnosti radisty (7), kde je umístěna část zařízení. Chodbou dojdete až do ubikace mužstva (8), kde je umístěno 8 postelí, na kterých se 16 členné mužstvo střídalo ve 12 hodinových směnách k odpočinku.

Dolní patro objektu
Obr. Dolní patro objektu

Z chodby vstoupíte na schodiště ve schodištové a výtahové šachtě  (9) a vyjdete po schodech nahoru do bojového horního patra objektu. Vpravo vejdete do skladiště munice (9a) a k plánovanému vstupu k pancéřové kopuli, kde mělo být umístěno dvojče těžkých kulometů vz. 37 k postřelování prostoru přibližně směrem k objektu N-S 49. Můžete zde shlédnout fotografie lidí kteří se podíleli na projektovaní a výstavbě tvrze Skutina.

Chodbou projdete do prostoru plánovaného zvonu pro dělostřelecké pozorování (10), po stranách jsou pak dveře do ubikací poddůstojníků dělostřeleckého pozorování (11) a naproti pak ubikace důstojníků (12).

Prohlídka pokračuje do světnice velitele objektu  (15), která je okénkem spojena s místností telefonisty (16).

Půjdeme dále chodbou,  která vás dovede pod plánovaný pancéřový zvon pro těžký kulomet vz. 37 (13). V tomto prostoru jsou umístěny orginální nadrže na vodu , každá o objemu 1000 litrů. Nacházíte se v prostoru pro strilnu pro lehký kulomet vz.26 , jehož palbou se kryly střílny hlavních zbraní. Ve zdi je zabudován stěnový periskop pro pozorování bezprostředního okolí srubu a granátový skluz.

V chodbě vlevo vejdete do střelecké mistnosti  (14), kde se nacházejí střílny hlavních zbraní. Střílna pro dvojče těžkých kulometů vz. 37, která je standardně během prohlídky kompletně osazena lafetou a zbraněmi a vedle pak střílna pro zbraň označovanou jako L1 - kanón ráže 4,7 cm spřažený s TK vz. 37. Ve stěně naproti dveřím najdete opět stěnový periskop a granátový skluz.

Horní patro objektu
Obr. Horní patro objektu

Následuje samostatná prohlídka schodišťové a výtahové šachty a přístupné části podzemní galerie. Na stěnách vybetonované části podzemní galerie najdete několik fotografií ze vzdálenějších částí podzemních chodeb. Prostory zachycené na fotografiích nejsou však momentálně veřejnosti přístupné.

V okolí srubu N-S 48 jsou k vidění ukázky různých typů protitankových (rozsocháčeježci) a protipěchotních (statickápřenosná) překážky.

O státních svátcích pokračujeme prohlídkou zrekonstruovaného objektu lehkého opevnění vz. 37, typ A-180 Z. Lehký objekt byl určen pro posádku 7 mužů. Má dvě střelecké místnosti vybavené stropním periskopem a střílnou pro kulomet. Pravá střílna je vybavena těžkým kulometem vz. 37, levá potom lehkým kulometem vz. 26. V levé střelecké místnosti najdete navíc i granátový skluz pro ochranu nepostřelovaného prostoru u dveří do objektu. Spojovací chodbička mezi střeleckými místnostmi je vybavena ventilátorem na ruční pohon. Ve zdi je pak malá ochranná střílna vchodu. Stěny jsou pokryty výdřevou, která měla posádku chránit před případnými úlomky betonu v době boje. Tady prohlídka muzea dělostřelecké tvrze Skutina prozatím končí.